Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tarnowo Podgórne

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych o stanie zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to należy przejść do zakładki Twoje dane i zalogować się do systemu. 


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicznych formularzy, które zostały udostępnione na niej przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.


Deklaracje i informacje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Logo Uni Europejskiej z opisem