Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tarnowo Podgórne

Pomoc


Portal eUrząd został stworzony w celu zapewnienia spójnego systemu dostępu do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.


Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie, nie wymagające rejestracji w portalu, oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Dostęp do tych usług uzyskacie Państwo wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego.

Usługi wymagające rejestracji w portalu znajdują się w zakładce Twoje dane i obejmują:

  • Dostęp do informacji o Państwa zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowadzonych sprawach i wymienianej korespondencji oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.),
  • Możliwość realizacji płatności zobowiązań podatkowych.

W portalu eUrząd mogą Państwo uzyskać dostęp do własnych danych, ale również do danych osób prawnych i fizycznych, które Państwo reprezentują. Mogą Państwo również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych innych niż własne, należy złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.

W poszczególnych zakładkach tematycznych, jak np. Podatki lokalne, umieszczone zostały formularze wniosków dedykowanych do danej sprawy.

W zakładce Usługi elektroniczne znajdują się odwołania do innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Urząd. Można korzystać z nich analogicznie, jak z formularza wniosku o dostęp.


Portal eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP.

Platforma ePUAP umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Portal eUrząd ułatwia dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli na platformie ePUAP, które mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.


Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na

platformie ePUAP

i wypełnienia formularza wniosku o dostęp (odnośnik do formularza znajduje się na stronie głównej).

Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym można przesłać go elektronicznie do urzędu.

Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymają Państwo na swoje konto na platformie ePUAP. Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 7 dni) otrzymają Państwo informację z Urzędu o rejestracji na portalu eUrząd.

Do logowania do systemu eUrząd należy używać swojego konta z platformy ePUAP.


Jeżeli nie mają Państwo jeszcze konta, a chcielibyście zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, można zalogować się używając konta demo z hasłem demo.

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, dotyczącymi działania portalu eUrząd, to prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w zakładce Twoje dane.

Logo Uni Europejskiej z opisem