Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tarnowo Podgórne

Stan spraw

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do informacji o stanie swoich spraw, należy przejść do zakładki Twoje dane i zalogować się do systemu. 


Załatwianie spraw

Jak załatwić dowolną sprawę w naszym Urzędzie dowiedzą się Państwo tutaj.
Dostęp do formularzy w sprawach, które można załatwić w pełni elektronicznie, uzyskają Państwo wybierając zakładkę Usługi elektroniczne.

Jeżeli w sprawie, którą chcą Państwo załatwić nie ma zdefiniowanego wzoru formularza, można skorzystać z formularza elektronicznego pisma ogólnego.


Pismo ogólne do urzędu

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy; 
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Pismo takie można złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza pisma ogólnego, który został udostępniony przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.


Pismo musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Formularz pisma ogólnego
Logo Uni Europejskiej z opisem